begeleiding

Communicatiestimulering

Communicatiestimulering bij niet of moeilijk sprekende kinderen, bij deze doelgroep zullen we steeds starten met SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren). SMOG is bedoeld om de communicatie vlotter te laten verlopen. Eén van de effecten van van het gebruik van SMOG is dat het kind zal ervaren dat het beter begrijptwat gezegd of gevraagd wordt én …

Communicatiestimulering Lees meer »

Beelddenken

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’ Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen …

Beelddenken Lees meer »

Schisis

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden en behandelen van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus,…), het …

Schisis Lees meer »

Taalstoornis of dysfasie

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als …

Taalstoornis of dysfasie Lees meer »

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn foutieve mondgewoonten zoals duimzuigen, foutief slikken of de gewoonte om langs de mond te ademen. Die stoornissen kunnen een foutieve tongligging veroorzaken. Daardoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen afwijkende mondgewoonten ook kaak- en gebitsafwijkingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als deze verkeerde mondgewoonten ook …

Afwijkende mondgewoonten Lees meer »

Articulatiestoornissen

Bij articulatiestoornissen worden door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken. Je spreekt pas van een articulatiestoornis als een kind afwijkingen vertoont in zijn articulatie in vergelijking met leeftijdgenootjes. We behandelen ook volwassenen met articulatieproblemen.  

Leerproblemen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen of dyscalculie is …

Leerproblemen Lees meer »