Communicatiestimulering

Communicatiestimulering bij niet of moeilijk sprekende kinderen, bij deze doelgroep zullen we steeds starten met SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).
SMOG is bedoeld om de communicatie vlotter te laten verlopen. Eén van de effecten van van het gebruik van SMOG is dat het kind zal ervaren dat het beter begrijptwat gezegd of gevraagd wordt én zal ook beter begrepen worden.
Daarnaast heeft SMOG ook invloed op de taalverwerving (smog stimuleert de gesproken taal), op de emotionele ontwikkeling en op de algemene ontwikkeling. Met SMOG kan iemand meer vragen, eigen commentaren geven, protesteren, …

SMOG