Hoe werken wij in onze praktijk?

1. Eerste gesprek

 De (ouders van de) patiënt worden in de praktijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin wordt vooral besproken welk probleem er wordt ervaren. Hoe lang bestaat dit probleem, hoe uit het zich, wat wordt van de therapie verwacht, is er recht op terugbetaling door de mutualiteit,… Indien er voor de problematiek waarvoor u zich aanmeldt terugbetaling mogelijk is, wordt een verwijsbrief voor de bevoegde geneesheer-specialist meegegeven.

2. Onderzoeksfase

Tijdens deze fase wordt de patiënt onderzocht. De duur van het onderzoek hangt af van de complexiteit van de problematiek.

Na het afronden van het onderzoek wordt (worden de ouders van) de patiënt uitgenodigd voor een gesprek waarin de onderzoeksgegevens uitgelegd worden. De eventuele opstart van de therapie wordt besproken en de behandeldoelen worden besproken.

Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

3. Voorschrift therapie

Op basis van het schriftelijk onderzoeksverslag maakt de geneesheer-specialist een therapievoorschrift op. Hierop wordt vermeld hoe lang de therapie zal duren, hoe vaak de therapie per week doorgaat en wanneer de therapie start.

Alle documenten gaan samen met uw verzoek tot tussenkomst in de kosten van de logopedie naar uw mutualiteit. Daar wordt uw dossier bekeken door de adviserende geneesheer. Deze beslist of terugbetaling wordt toegestaan.

Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

4. Voorschrift voor bilan

Indien terugbetaling door de mutualiteit mogelijk is, dient u een afspraak te maken bij de bevoegde geneesheer-specialist. Voor de meeste stoornissen is dit een kinderarts of een neus-keel-oorarts. Op basis van de verwijsbrief die u bij het intake-gesprek meekreeg, maakt hij een voorschrift op voor bilan. Hiermee kan de onderzoeksfase opgestart worden. Dit wordt duidelijk uitgelegd tijdens ons eerste gesprek.