eerste gesprek

 De (ouders van de) patiënt worden in de praktijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin wordt vooral besproken welk probleem er wordt ervaren. Hoe lang bestaat dit probleem, hoe uit het zich, wat wordt van de therapie verwacht, is er recht op terugbetaling door de mutualiteit,… Indien er voor de problematiek waarvoor u zich aanmeldt terugbetaling mogelijk is, wordt een verwijsbrief voor de bevoegde geneesheer-specialist meegegeven.