voorschrift therapie

Op basis van het schriftelijk onderzoeksverslag maakt de geneesheer-specialist een therapievoorschrift op. Hierop wordt vermeld hoe lang de therapie zal duren, hoe vaak de therapie per week doorgaat en wanneer de therapie start.

Alle documenten gaan samen met uw verzoek tot tussenkomst in de kosten van de logopedie naar uw mutualiteit. Daar wordt uw dossier bekeken door de adviserende geneesheer. Deze beslist of terugbetaling wordt toegestaan.

Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.