Wie ben ik?

’t Klavertje is een logopedische praktijk. Samen met u gaan we op zoek naar de best mogelijke aanpak. Geen pakketwerk bij ons, maar echt maatwerk aangepast aan de persoon en de hulpvraag.

Tinne Van Rooy

  • Leerstoornissen (rekenen)
  • Communicatiestimulering bij moeilijk of niet-pratende kinderen (bv. SMOG)
  • Schisis
  • Beelddenken
  • Autisme Spectrum Stoornissen